WELKOM IN DE BUURT | GRONINGEN

 

Welkom in de Buurt is een project dat innovatie stimuleert om de integratie te vergemakkelijken van mensen die vanuit Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) weer zelfstandig gaan wonen in de buurt. Burgers, ondernemers en organisaties in heel de provincie Groningen worden vanuit het project aangejaagd ideeën aan te dragen en/of in te dienen die hieraan bijdragen.Hoe het werktInitiatieven indienen

Zowel burgers, ondernemers als organisaties kunnen ideeën indienen. Initiatiefnemers worden vervolgens geholpen om het idee verder te ontwikkelen, zodat zij met de juiste tools zelfstandig verder kunnen. Deze hulp bestaat uit (deel-)financiering vanuit het Innovatieatelier van de gemeente Groningen en een maatwerktraject door Buro Bries. Initiatiefnemers kunnen hierbij kiezen uit de Welkom in de Buurt Menukaart.


Idee zoekt ondernemer

Daarnaast wordt gekeken naar wat er al is: sluimerende suggesties, provinciale plannen, maar ook initiatieven die elders in het land zijn ontwikkeld en succesvol blijken. Deze initiatieven zijn gebundeld in een inspirerende lijst en dient ter inspiratie voor ondernemers iets willen uitrollen binnen de provincie ("idee zoekt ondernemer"). Kijk op de Inspiratiepagina voor mooie voorbeelden!

Sluimerende suggesties

Provinciale plannen

Idee zoekt ondernemer

Jouw ideeHeb jij een goed idee die eraan bijdraagt dat mensen vanuit BW&O op een geslaagde manier kunnen deelnemen aan de maatschappij? Lees Hoe het Werkt en dien jouw idee in! 

(Helaas..de deadline is geweest, je kunt dit jaar geen plan meer indienen)

 

Meer weten?


Bekijk het filmpje hieronder. Voor meer informatie kun je altijd een e-mail sturen naar info@welkomindebuurt.gr.