Hoe het werkt

Hoe het werkt

In de zomer van 2018 is een oproep gedaan onder burgers, organisaties en ondernemingen om goede ideeën in te dienen om de integratie van mensen die uitstromen vanuit BW&O naar de buurt te vergemakkelijken. Met het indienen van dit idee kans kregen maakten zij kans op professionele begeleiding en deelfinanciering. De deadline voor het indienen van een plan was 24 augustus. Hieronder vind je de gehanteerde voorwaarden en criteria waaraan een initiatief moest voldoen en de projectplanning in stappen en tijd.

Voorwaarden


Het initiatief:

 • levert een positieve bijdrage aan het landen van uitstromers van BW&O in hun nieuwe buurt;

 • is innovatief;

 • is lokaal uitvoerbaar;

 • vindt plaats in de provincie Groningen;

 • werkt kostenbesparend;

 • is vóór 24 augustus 2018 ingediend.

 

Het is ook mogelijk om een idee te adopteren. Kijk hiervoor op de Inspiratiepagina, waar onder andere het document Inspirerende Innovaties te vinden is. Dit document bevat initiatieven succesvolle initiatieven. 

15 juni

Start inschrijving ideeën

24 augustus

Sluiting inschrijving ideeën

14 september

Bekendmaking toekenning ondersteuning

1 oktober

Start maatwerk- traject

1 november

WIDB op het Let's Gro-festival Groningen

2019 en verder

Iedereen is Welkom in de Buurt

1. Een idee
 

De vraag die breed in de maatschappij is uitgezet was, 'Heb jij een idee of initiatief hoe we mensen binnen de provincie Groningen vanuit Beschermd Wonen & Opvang kunnen ondersteunen bij de uitstroom naar zelfstandig wonen in de buurt? Of heb je nog geen idee, maar wil je wel graag iets doen? Er zijn tal van goede voorbeelden. We zoeken ondernemende types, die deze initiatieven hier willen opzetten en doorontwikkelen. Kortom: doe mee! Wij zijn er om je te ondersteunen.' 

(De deadline voor het indienen van jouw initiatief is helaas verstreken)

 

2. Toewerken naar een voorstel
 

Na aanmelding zijn initiatiefnemers uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Tijdens dit gesprek is er naar het plan gekeken en in welke mate dit al voldeed aan de criteria (zie hieronder). Daarbij is samen gekeken wat nodig nodig was om het het voorstel zo waterdicht mogelijk te maken.

 

3. De selectie
 

Nadat ontvangst van het definitieve voorstel heeft de beoordelingscommissie (beleidsambtenaren van de twintig Groninger gemeenten en ervaringsdeskundigen) een selectie gemaakt op basis van de onderstaande criteria. 

4. Het maatwerktraject

In oktober is een start gemaakt met het individuele maatwerktraject. De inhoud van dit maatwerktraject vind je de Welkom in de Buurt Menukaart. Tijdens een gesprek is samen gekeken waar de ontwikkelvraag ligt: waar wil de initiatiefnemer naartoe met het voorstel, wat wil deze daarmee bereiken en wat staat dat in de weg?

Deelnemers kunnen daarbij kiezen uit een keuzemenu aan ondersteuningsmogelijkheden.

Het keuzemenu bestaat onder andere uit:

 • Professioneel advies 
  adviseurs van Buro Bries

 • Individuele coaching
  met een procescoach

 • Inhoudelijke trainingen
  samen met andere deelnemers

 • Uitgebreid netwerk
  sessies met werkveld-experts

 

Financiële ondersteuning max. 50% én tot max. €15.000,-

 

5. Het resultaat
 

Aan het eind van het maatwerktraject zijn er flinke stappen gezet met het idee waarmee de initiatiefnemer zelfstandig verder kan!

Criteria voor je idee

Impact

Het idee moet een probleem van burgers uit BW&O binnen de provincie Groningen (deels) oplossen. Het idee draagt bij dat de burgers uit BW&O kunnen meedoen in de buurt.

 

Draagvlak

Er zitten mensen op het idee te wachten. Er is een intentie om samen te werken met andere partijen. Er zijn al partijen enthousiast over het idee. 

 

Ondernemend

Er is nagedacht hoe het initiatief voortgezet kan worden nadat de start-investering stopt. Hier is een verdienmodel aangekoppeld. Er is nagedacht hoe het idee op de lange termijn ingebed kan worden in de bedrijfsvoering.

 

Schaalbaar

Hoe kan jouw idee ook elders in de provincie Groningen worden uitgerold? Hoe kun je het idee vergroten?

 

Nieuw

Het idee is nieuw en daar is onderbouwing voor. Er wordt een nieuwe dienst ontwikkeld of een nieuwe klantenkrijg bereikt. Het idee is innovatief in de provincie Groningen.

Hoe zit het met de financiering?


De eerste 50%

Er wordt tot maximaal 50% meebetaald aan het idee (tot een maximum van €15.000,-)!  Welk percentage een voorstel ontvangt, hangt af van het idee, de hoogte van het totaalbedrag, de kernactiviteit van de onderneming (bij reeds bestaande) en de score van het voorstel op basis van de vijf criteria.

 

De andere 50%

Voor de financiering van de overige benodigde 50% is de initiatiefnemer aangemoedigd om te zorgen voor cofinanciering. Dus kijken naar mogelijkheden om andere partijen te betrekken in het meebetalen van het voorstel.