Impactonderzoek

Meten = weten

Hoe weten we nou of de initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan de integratie van mensen die uitstromen van Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) naar de buurt? Meten = weten!


Het doel van Welkom in de Buurt is om door middel van nieuwe initiatieven passende ondersteuning te realiseren voor mensen die uitstromen van Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) naar zelfstandig wonen in de buurt. Om te achterhalen of de initieven daadwerkelijk als passend worden ervaren, wordt onderzocht welke effecten deze initiatieven hebben op het ervaren geluk en welzijn van de uitstromers op de (middel)lange termijn. 

 

Impactonderzoek, wat is dat?

Met impactonderzoek laat je zien of, en welke (maatschappelijke) impact jouw project, programma of interventie heeft. Na het doen van een 0-meting wordt in de loop van de tijd een tweede meting gedaan waarin wordt onderzocht of er effecten zichtbaar zijn. Is dit het geval, dan wordt onderzocht waar de effecten aan toe te wijzen zijn. Op deze manier krijg je niet alleen inzicht in de (maatschappelijke) impact, maar leer je ook wat deze heeft veroorzaakt. Op basis van die informatie kun je besluiten om op dezelfde manier door te gaan, bij te sturen of te stoppen met bepaalde acties.


Hoe ziet het impactonderzoek er binnen Welkom in de Buurt uit?

De impactmeting binnen Welkom in de Buurt houdt in dat de doelgroep op verschillende momenten in de tijd wordt gevraagd naar hun ervaren geluk en welzijn. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en interviews. Hierin wordt hen bijvoorbeeld gevraagd naar hun sociale contacten, de zelfredzaamheid rondom praktische zaken als financiën en administratie, en in welke mate ze zich gelukkig voelen. De onafhankelijke metingen worden vervolgens naast elkaar gelegd om te zien of er veranderingen optreden in de tijd. Als dit het geval is wordt onderzocht of deze effecten daadwerkelijk toe te wijzen zijn aan het initiatief. Zo ontstaat er een overzicht van de impact van elk initiatief.


Dit impactonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Alexander Impact. Zij zijn expert op het gebied van impactonderzoek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rients Verschoor via 06- 8143 0095 of per e-mail naar rients@alexanderimpact.nl.