Impactonderzoek

Het doel van Welkom in de Buurt is om mensen die vanuit Beschermd Wonen en Opvang uitstromen gemakkelijker te laten integreren in de buurt. Het is daarom belangrijk om te meten of, en wat het project en de initiatieven hieraan bijdragen. Wat is een impactonderzoek precies?

Impactonderzoek brengt de maatschappelijke impact van een project of programma in kaart. Tijdens het impactonderzoek worden effecten – op bijvoorbeeld mensen uit een bepaalde doelgroep – getraceerd, evenals de herkomst van die effecten. Op die manier krijg je niet alleen inzicht in de positieve maatschappelijke impact, maar leer je ook wat deze heeft veroorzaakt. Op basis van die informatie kun je besluiten om op dezelfde manier door te gaan, bij te sturen of te stoppen met bepaalde acties.


Waarom impactonderzoek?

Het doel van Welkom in de Buurt is om passende ondersteuning te realiseren voor mensen die vanuit een Beschermd Wonen en Opvang (BW&O)-omgeving zelfstandig gaan wonen. Daarom ondersteunen we zoveel mogelijk innovatieve ideeën en initiatieven met financiële en professionele begeleiding. Het welzijn en geluk van de mensen die op zichzelf gaan wonen staan centraal in het project. We willen daarom onderzoeken welke effecten de inspanningen van het project hebben op hun welzijn en geluk op de (middel)lange termijn. Het doel is ervoor te zorgen dat het project daadwerkelijk helpt bij het ondersteunen van mensen die weer op zichzelf gaan wonen. Daarmee wil Welkom in de Buurt een wezenlijke bijdrage leveren aan een betere maatschappij voor iedereen.


Hoe ziet het impactonderzoek er binnen Welkom in de Buurt uit?

Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en interviews waarin de deelnemers op verschillende momenten in de tijd worden gevraagd naar hun ervaren geluk en welzijn. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over hun sociale contacten, of ze zich redden met praktische zaken als financiën en administratie, en in welke mate ze zich gelukkig voelen. De verschillende metingen worden vervolgens naast elkaar gelegd om te zien of er veranderingen optreden in de tijd. Als er veranderingen zijn, dan wordt onderzocht of deze effecten daadwerkelijk toe te wijzen zijn aan Welkom in de Buurt. Zo ontstaat er een overzicht van de traceerbare impact van het project.

 

Dit impactonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Alexander Impact. Zij zijn expert op het gebied van impactonderzoek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rients Verschoor via 06- 8143 0095 of per e-mail naar rients@alexanderimpact.nl.