Initiatieven 2018

Initiatieven 2018


In het jaar 2018 hebben 41 initiatiefnemers een idee ingeleverd bij Welkom in de Buurt. Na een selectie zijn 28 initiatieven goedgekeurd en gestart. Deze initiatieven richten zich onder andere op onderwerpen als het realiseren van een zinvolle invulling van de dag, het bevorderen van integratie, regelen van passende begeleiding en verkleinen van het stigma rond de doelgroep.

Vanuit het Innovatieatelier van de gemeente Groningen ontvangen initiatiefnemers (deel-)financiering en een individueel maatwerktraject vanuit Buro Bries. De onderdelen van dit maatwerktraject kunnen zij zelf samenstellen aan de hand van de Welkom in de Buurt Menukaart. Denk aan opties als: het inschakelen van een businesscoach, hulp bij het scherpstellen van de misie en visie en het bepalen van een strategie. Het maatwerk is gestart in oktober 2018 en loopt door in 2019.

 

De initatieven stellen zich hieronder aan je voor: