BuurtAlmanak

BuurtAlmanak

Je meubels zijn over, en de meeste dozen zijn uitgepakt. Het begint al ergens op te lijken. Heel fijn, maar best ongezellig in je eentje. Maar hoe en waar maak je contact met andere mensen?

De BuurtAlmanak biedt hiervoor de oplossing. In dit boek zijn ideeën, voorbeelden, praktische tips en verhalen van ervaringsdeskundigen gebundeld. Bijvoorbeeld tips hoe je een burendag kunt organiseren of wat je kunt doen als je buren te veel lawaai maken. Het boek biedt praktische handreikingen om integratie in de buurt soepel te laten verlopen.

Stichting Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap wil de maatschappelijke participatie bevorderen van mensen met  langdurige psychiatrische problematiek. Dit wordt gedaan door een aanbod van arbeidsmatige dagbesteding in een professioneel administratiekantoor, met de projecten: de Belastingtoko en de Paperassentoko. De administratieve diensten liggen op het gebied van belastingaangiften, toeslagen en budgetbeheer. Daarnaast is er het Klusburo, dat kan (tegen kostprijs) worden ingezet voor klussen in en om het huis/bedrijf. De diensten worden verricht ‘dóór en vóór mensen met een kwetsbaarheid voor het krijgen van psychosen’ en zijn in principe gratis voor mensen die ook in zorg zijn bij een GGZ-instelling. De werkomgeving en de werkstructurering worden aangepast aan de mogelijkheden van de (veelal hoogopgeleide) deelnemers aan de dagbesteding. Mensen worden dus ingezet naar vermogen. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt er naast de betaalde coördinatoren, gewerkt met veel deskundige vrijwilligers. Ook dit houdt een vorm van maatschappelijke integratie in. Met de dienstverlening wordt tevens een bijdrage geleverd aan armoede bestrijding en preventie. De diensten van Stichting Nieuw Nabuurschap zijn HKZ gecertificeerd voor de zorg en BPBI gecertificeerd voor het inkomensbeheer. De stichting werkt daarmee volgens landelijke kwaliteitseisen en normen. Stichting Nieuw Nabuurschap is verder formeel belastingconsulent en bovendien aangewezen als informatie steunpunt Belastingtoeslagen. Stichting Nieuw nabuurschap is 11 jaar geleden ontstaan vanuit een ouder initiatief.

 

Contactgegevens:

Wim Schuiten
050  317 26 26
wimschuiten@belastingtoko.nl
www.belastingtoko.nl