Groningen Verwelkomt

Groningen Verwelkomt


Groningen Verwelkomt is een burgerbeweging die het samenleven van oude en nieuwe Groningers ondersteunt en aanjaagt. Door het oprichten van communities in de wijken Korrewegwijk, Selwerd en Paddepoel maken zij het concreet.

Een community bestaat uit 7 tot 12 mensen. Dit is een mix van oude Groningers (Nederlanders, ook expliciet mensen die vanuit Beschermd Wonen en Opvang weer zelfstandig gaan wonen) en nieuwe Groningers (statushouders). De community is gericht op het leren kennen van elkaar en de wijk. De community ontplooit activiteiten als samen eten, koffie drinken of een filmpje kijken en haakt aan bij wijkevents. Zodoende worden nieuwe Groningers vaardiger in de Nederlands taal, leren buurtgenoten elkaar kennen en ontstaat informele zorg.

Stichting Groningen Verwelkomt

Als burgerbeweging werkt de stichting op een verbindende, gelijkwaardige en kleurrijke manier. Samen met nieuwe en oude Groningers geven zij vorm aan een interculturele samenleving met uiteenlopende activiteiten. Welke levensovertuiging je ook hebt, iedereen is welkom. Veelkleurigheid is hun kracht. De uitgangspunten bij hun werk is dat ze behoeftegericht willen werken en ook aanvullend op het aanbod van andere organisaties. Inmiddels zijn ze 3,5 jaar onderweg.

Contactgegevens:
Evert Sulman
06 24994954
evert@groningenverwelkomt.nl
www.groningenverwelkomt.nl