Huppla.nl

Huppla.nl


Mensen die weer zelfstandig gaan wonen hebben meestal nog geen netwerk in hun nieuwe buurt. Hoe fijn zou het zijn als zij voorafgaand aan hun verhuizing al een persoonlijk netwerk hebben, met een gericht aanbod van enkele buurtgenoten? De één biedt aan om je wegwijs te maken in de buurt, de ander wil wel een keer een kop koffie komen drinken, weer een ander helpt graag met klusjes en inrichting in het nieuwe huis.

Huppla.nl is een netwerktool waarin mensen een ander in besloten kring concrete hulp aanbieden. In het kader van Welkom in de Buurt zetten we Huppla in voor mensen die vanuit Beschermd Wonen en Opvang weer zelfstandig willen gaan wonen. We kijken hoe gerichte hulp van buurtgenoten in een besloten netwerk kan helpen om te thuis te raken en enkele contacten te krijgen in de buurt.

WeHelpen

Dit is een landelijke netwerkorganisatie die gelooft in informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. WeHelpen verbindt mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben en mensen die hulp willen bieden en daagt iedereen uit deel te blijven nemen in de samenleving. Huppla.nl is een nieuw initiatief van WeHelpen.

(op de foto: initiatiefnemer Coen van de Steeg)

 

Contactgegevens:

Jessica Slijpen
076 53 177 40
info@wehelpen.nl
www.huppla.nl
www.cooperatiewehelpen.nl