KrisKras

KrisKras


In de bibliotheek wordt gewerkt aan de ontwikkeling van theatervoorstelling KrisKras. De inhoud ervan wordt bepaald voor, en door mensen uit de buurt, mensen die nu nog in een beschermde omgeving wonen en lokale theatergezelschappen.

In het creatieve proces naar deze voorstelling worden mensen uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan, verhalen en ervaringen te delen en uit te wisselen. Dit kan spannend zijn; aan de ene kant kan delen opluchting geven, terwijl de kanttekening van kwetsbaar opstellen is dat het als risico heeft mogelijk teleurgesteld te worden. Het doel van het aangaan van deze gesprekken is dat mensen zich gezien en gehoord voelen. En dat zij zelf, maar ook de mensen om hen heen, de mens leren zien áchter het probleem.

Kris Vesseur is nauw betrokken bij het ontwikkelproces. Kris is een jonge theatermaakster met schizofrenie en woont zelf in een beschermde woonvorm. Ze vertaalde haar persoonlijke verhaal al eerder naar de theatervoorstelling ‘Toen ik nog Messias was’. Deze voorstelling gaat over hoe onzekerheid en pijn omgezet kan worden in kracht, en op verdere persoonlijke ontwikkeling. Het zit vol muziek, spel, poëzie en proza die doet verwonderen, inspireert, raakt, even doet stilstaan, herkenning geeft en perspectief biedt.

De ervaringen uit de gesprekken en ingrediënten uit de voorstelling van Kris Vesseur vormen de basis voor theatervoorstelling KrisKras.

Biblionet

Biblionet is een netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen. Ze dagen alle Groningers van 0 tot 100 jaar uit om zichzelf te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken en mee te doen in de samenleving.

Contactgegevens:
Peter Doorn 
06 23 18 81 92
p.doorn@biblionetgroningen.nl
www.biblionetgroningen.nl