Social JOIN-app

Social JOIN-app

 

Als je iets nieuws gaat doen en je geen idee hebt wat je kunt verwachten, is niets is zo fijn als met iemand praten die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Maar als je geen sociaal netwerk hebt, of het spannend vindt om mensen te vragen, hoe doe je dat dan? Social JOIN-app is een app, die mensen met vergelijkbare levenservaringen met elkaar verbindt, om zo de overgang van beschermd wonen naar zelfstandig wonen te vergemakkelijken. De Bijdrage en Thorax spelen hiermee in op de behoefte van veel mensen die uitstromen vanuit BW&O aan een sociaal netwerk. Vanuit de maatschappij word je namelijk geacht hier een beroep op te doen. 

De app is ontwikkeld in samenwerking met een groep (ex-)cliënten van de GGZ en de Verslavingszorg. De gebruiker behoudt de volledige regie over alle geplaatste gegevens. De app is een unieke vorm van cliëntgestuurde E-health. 

 

De Bijdrage en Thorax


Martinus Stollenga, Bertil Brandse en Patrick Olde Daalhuis hebben elkaar gevonden in drie thema’s waarop zij samenwerken: het sociaal domein, (denken vanuit) cliënt-/ burgerregie en disruptieve ICT-oplossingen. Martinus is expert in projectontwikkeling en –uitvoering, beleidsontwikkeling en –advisering gericht op het versterken van de regie van de burger over zorg en welzijn. Bertil heeft ruim 20 jaar ervaring met ICT-innovatieprojecten in het sociaal domein. Hij treedt op als verbindende schakel tussen zorgaanbieders en gemeenten enerzijds en ICT-bouwers anderzijds. Beoogd resultaat: Professional en cliënt met eenvoudige, aansluitende hulpmiddelen laten werken, waardoor de professionals en cliënten meer (en ‘betere’) tijd voor elkaar krijgen. Patrick wordt gedreven door ervaring in de directe omgeving met het ontstaan van beperkingen en verlies van mogelijkheden.

Contactgegevens:

Martinus Stollenga
06 29 52 00 61
stollenga@debijdrage.nl
www.debijdrage.nl