VerhuisBUS

VerhuisBUS

Als je het advies krijgt dat je zelfstandig (begeleid) mag gaan wonen, roept dat naast veel vreugde ook veel vragen op. Er komt dan veel op je af. Wat, hoe en wanneer moet je dat allemaal doen?

De VerhuisBUS kan eventuele zorgen uit handen nemen rondom de verhuizing. Ze bieden een totaalpakket aan diensten rondom een verhuizing, van advies tot uitvoering: van het maken van een inventarisatielijst met to-do’s aan de hand van de VerhuisToolkit, het maken van een plan van aanpak met tijdpad, tot het regelen van passende ondersteuning. Mensen kiezen zelf waaraan ze behoefte hebben.

Stichting Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap wil de maatschappelijke participatie bevorderen van mensen met  langdurige psychiatrische problematiek. Dit wordt gedaan door een aanbod van arbeidsmatige dagbesteding in een professioneel administratiekantoor, met de projecten: de Belastingtoko en de Paperassentoko. De administratieve diensten liggen op het gebied van belastingaangiften, toeslagen en budgetbeheer. Daarnaast is er het Klusburo, dat kan (tegen kostprijs) worden ingezet voor klussen in en om het huis/bedrijf. De diensten worden verricht ‘dóór en vóór mensen met een kwetsbaarheid voor het krijgen van psychosen’ en zijn in principe gratis voor mensen die ook in zorg zijn bij een GGZ-instelling. De werkomgeving en de werkstructurering worden aangepast aan de mogelijkheden van de (veelal hoogopgeleide) deelnemers aan de dagbesteding. Mensen worden dus ingezet naar vermogen. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt er naast de betaalde coördinatoren, gewerkt met veel deskundige vrijwilligers. Ook dit houdt een vorm van maatschappelijke integratie in. Met de dienstverlening wordt tevens een bijdrage geleverd aan armoede bestrijding en preventie. De diensten van Stichting Nieuw Nabuurschap zijn HKZ gecertificeerd voor de zorg en BPBI gecertificeerd voor het inkomensbeheer. De stichting werkt daarmee volgens landelijke kwaliteitseisen en normen. Stichting Nieuw Nabuurschap is verder formeel belastingconsulent en bovendien aangewezen als informatie steunpunt Belastingtoeslagen. Stichting Nieuw nabuurschap is 11 jaar geleden ontstaan vanuit een ouder initiatief.

 

Contactgegevens:

Wim Schuiten
050  317 26 26
wimschuiten@belastingtoko.nl
www.belastingtoko.nl