Over

Welkom in de Buurt


Wat?

Welkom in de Buurt is een project dat innovatie binnen de provincie Groningen wil stimuleren op het gebied van beschermde woonvormen en opvang. Door het ontwikkelen én ondersteunen van initiatieven, vergroten we de kans dat mensen vanuit BW&O op een geslaagde manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit kan door zinvolle dagbesteding, passende zorg en hen zich welkom te laten voelen.


Waarom?

Steeds meer mensen stromen vanuit Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) naar zelfstandig wonen in de buurt. Dit betekent echter niet dat ze geen ondersteuning meer nodig hebben. Er wordt een beroep gedaan op de buurtgenoten van de potentiële nieuwe bewoner: hoe wordt deze persoon opgevangen in de wijk? Hoe besteedt deze zijn tijd en waar heeft hij wel en geen hulp bij nodig? Hierover gaat Welkom in de Buurt: er worden ideeën en initiatieven uit de provincie Groningen verzamelt en ontplooit die op korte én lange termijn een oplossing bieden voor de opvang van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de buurt. 


Wie?

Het project Welkom in de Buurt wordt in opdracht van de gemeente Groningen uitgevoerd door Buro Bries. Het projectteam bestaat zowel uit adviseurs als ervaringsdeskundigen.